Beschermingsmiddelen In alle stijlen en veiligheidsklassen

Door persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te gebruiken, verminder je arbeidsrisico’s op de meest directe manier. In alle stijlen en veiligheidsklassen beschikken wij over PBM’s, die je bewegingsvrijheid niet beperken en je zicht niet limiteren.

Beschermingsmiddelen - Producten - Rook Bedrijfskleding

Ons assortiment Jouw gezondheid en veiligheid staan voorop

Van ademhaling tot gehoor en van oog tot hand. Wij kunnen je voor elk lichaamsdeel het persoonlijke beschermingsmiddel bieden dat je zoekt. Want jouw gezondheid en veiligheid staan voorop.

Hoofdbescherming

Haarnetjes - Beschermingsmiddelen - Rook Bedrijfskleding
Haarnetjes
Stootpetten - Beschermingsmiddelen - Rook Bedrijfskleding
Stootpetten
Veiligheidshelmen - Beschermingsmiddelen - Rook Bedrijfskleding
Veiligheidshelmen

Gehoorbescherming

Oordoppen - Beschermingsmiddelen - Rook Bedrijfskleding
Oordoppen
Gehoorkappen - Beschermingsmiddelen - Rook Bedrijfskleding
Gehoorkappen
Gehoorbeugels - Beschermingsmiddelen - Rook Bedrijfskleding
Gehoorbeugels
Otoplastiken - Beschermingsmiddelen - Rook Bedrijfskleding
Otoplastiken

Gelaatsbescherming

Veiligheidsbrillen - Beschermingsmiddelen - Rook Bedrijfskleding
Veiligheidsbrillen
Veiligheidsbrillen op sterkte - Beschermingsmiddelen - Rook Bedrijfskleding
Veiligheidsbrillen op sterkte
Gelaatschermen - Beschermingsmiddelen - Rook Bedrijfskleding
Gelaatschermen
Ruimzichtbrillen - Beschermingsmiddelen - Rook Bedrijfskleding
Ruimzichtbrillen

Ademhalingsbescherming

Mondkapjes - Beschermingsmiddelen - Rook Bedrijfskleding
Mondkapjes
Stofmaskers - Beschermingsmiddelen - Rook Bedrijfskleding
Stofmaskers
Halfgelaatmaskers - Beschermingsmiddelen - Rook Bedrijfskleding
Halfgelaatmaskers
Volgelaatmaskers - Beschermingsmiddelen - Rook Bedrijfskleding
Volgelaatmaskers

Arm- en handbescherming

Handschoenen - Beschermingsmiddelen - Rook Bedrijfskleding
Handschoenen

Valbescherming

Valblokkades - Beschermingsmiddelen - Rook Bedrijfskleding
Valblokkades
Valbeperking - Beschermingsmiddelen - Rook Bedrijfskleding
Valbeperking

BHV-materialen en verbanddozen

Verbanddozen - Beschermingsmiddelen - Rook Bedrijfskleding
Verbanddozen

Overige beschermingsmiddelen

Kniebeschermers - Beschermingsmiddelen - Rook Bedrijfskleding
Kniebeschermers
Petten - Beschermingsmiddelen - Rook Bedrijfskleding
Petten

Onze merken Veilig, comfortabel en representatief

Onze diensten Uitgebreide service die tijd bespaart

Zowel rond aanschaf als onderhoud spelen wij in op al je behoeftes en wensen. Dat doen wij met service die uitblinkt in het besparen van jouw kostbare tijd.

Aankoopservice

Onderhoudsservice

Veiligheidsservice

Contact - Rook Bedrijfskleding
“Hoe kunnen wij jou veiliger, comfortabeler en representatiever laten werken?”
Neem contact op

Persoonlijke beschermingsmiddelen PBM voor veiligheid en gezondheid

PBM staat voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is een uitrustingsstuk of middel dat een persoon kan dragen of vasthouden als bescherming. Waartegen? Tegen één of meerdere gevaren die een bedreiging vormen voor de gezondheid of veiligheid. Je kunt vele soorten persoonlijke beschermingsmiddelen kopen. We sommen ze voor je op:

  • Beschermende kleding
  • Hoofdbeschermingsmiddelen
  • Beschermingsmiddelen voor oog en gezicht
  • Gehoorbeschermingsmiddelen
  • Ademhalingsbeschermingsapparatuur
  • Hand- en armbeschermingsmiddelen
  • Voet- en beenbeschermingsmiddelen om uitglijden te voorkomen
  • Middelen ter bescherming tegen vallen van hoog
  • Beschermingsmiddelen tegen verdrinkingsgevaar en hulpmiddelen bij het drijven
  • Middelen ter bescherming tegen risico's van elektriciteit

Persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen

Hebben jouw werknemers beschermende werkkleding, veiligheidsschoenen of werkhandschoenen nodig? Gehoorbescherming of valbeveiliging misschien? Dan moet je als werkgever deze persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen. PBM’s kiezen doen werknemer en werkgever samen. Het zijn immers de mensen op de werkvloer die vaak goed weten welke PBM’s zij nodig hebben om gezond en veilig te kunnen werken.

PBM verplichting Arbowet

Natuurlijk is er ook nog beleid voor persoonlijke beschermingsmiddelen vanuit de Arbowet. Elke organisatie is verplicht een risico-inventarisatie- en -evaluatierapport (RI&E) op te stellen welke PBM’s voor de uitvoering van werkzaamheden nodig zijn. Ook geldt wettelijk dat de werkgever alle benodigde PBM’s betaalt, zorgt voor onderhoudt en voorlichting aan werknemers geeft. Op hun beurt zijn werknemers verplicht de PBM’s op de juiste manier te gebruiken om risico’s op letsel te minimaliseren.

Welke categorieën PBM’s zijn er?

Als werkgever moet je zorgen voor goede voorlichting over het gebruik en het onderhoud van de gekozen beschermingsmiddelen. Of de PBM nu wettelijk verplicht zijn of niet, maakt wat dat betreft niets uit. Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen in drie categorieën worden ingedeeld: I (laag risico), II (middelhoog risico) en III (hoog risico).

Categorie I

Onder deze categorie vallen persoonlijke beschermingsmiddelen waarvan de ontwerper aanneemt dat de gebruiker zelf in staat is een oordeel te vormen over het doel van de middelen en hoe deze gebruikt moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn handschoenen, zonnebrillen, laarzen, hoofdbedekking, etc.

Categorie II

Onder deze categorie vallen beschermingsmiddelen waarvoor de fabrikant een EU-verklaring van overeenstemming af moet geven nadat de beschermingsmiddelen een EU-typegoedkeuring hebben gekregen. Hierbij wordt de EG-richtlijn 89/686/EEG gevolgd. De meeste PBM’s vallen onder deze categorie II. Voorbeelden hiervan zijn veiligheidsbrillen en veiligheidshelmen.

Categorie III

Onder categorie III worden beschermingsmiddelen ingedeeld waarvoor de fabrikant een EU-verklaring van overeenstemming af moet geven nadat de beschermingsmiddelen een EU-typegoedkeuring hebben gekregen en fabricagecontroles worden verricht. Voorbeelden hiervan zijn ademhalingsapparatuur, uitrusting voor extreme temperaturen, beschermingsmiddelen tegen chemicaliën, etc.

Het belang van onderhoud

Zorgvuldig gebruik en gedegen onderhoud bevorderen de werking en levensduur van persoonlijke beschermingsmiddelen. De werkgever zorgt hiervoor door goede voorlichting, heldere instructies, training van werknemers en toezicht op het juiste gebruik van de bescherming. De werkgever is hiervoor (mede)verantwoordelijk. De werknemer op zijn beurt moet het periodieke onderhoud (deels) zelf uitvoeren.


We kunnen keuren en aanmeten

Veiligheid is bij ons een topprioriteit. Daarom keuren we als gecertificeerd inspecteur klim- en valveiligheidsvoorzieningen. En hebben we een partnernetwerk opgebouwd om het aanmeten van veiligheidsbrillen op sterkte en otoplastieken op maat mogelijk te maken.

“We zorgen dat jij erop kunt vertrouwen dat het goed zit”
arrow-down arrows-right download aankoopservice onderhoudsservice veiligheidsservice kernwaarde1 kernwaarde2 kernwaarde3 makkelijk-bestellen ruime-keuze snelle-levering passessies advies facebook linkedin